2024

Quantificant!

L’estadística com a eina per a entendre la societat on vivim

.

Una proposta de Josep Ubalde, David navarro, Anna Amadó, Fernando Senar i Camelia Rodríguez

.

Davant la desinformació i les notícies falses, necessitem ciutadans crítics que sàpiguen distingir l’evidència rigorosa i les dades fiables de l’engany i la mera opinió. Les ciències socials i la seva principal eina, la metodologia estadística, són fonamentals per desmuntar opinions infundades que intenten anteposar-se a als fets objectius. Aquest projecte té com a meta principal contribuir a l’alfabetització estadística dels joves a través de la comprensió d’investigacions rellevants en el camp de les ciències socials i del comportament. Volem desenvolupar una sèrie de càpsules audiovisuals que responguin a preguntes d’interès a través de conceptes i procediments estadístics. És possible mesurar la felicitat?, Quines són les ciutats més creatives?, Podem encertar qui guanyarà les eleccions? Fins a quin punt hi ha desigualtat entre homes i dones? Són exemples de preguntes que es resoldran als vídeos desenvolupant conceptes com els de mitjana, variància, correlació, interval de confiança, entre d’altres. Els vídeos es crearan combinant innovadores tecnologies de producció d’imatges i, juntament amb altres continguts complementaris, es publicaran periòdicament i es difondran a les xarxes socials, als instituts i a les universitats.