2024

Alimenta’t amb ciència

Combatre les notícies falses amb l’evidència científica

.

Una proposta de Carolina Ripollés i Oriol Comas

.

La difusió d’informació a través de plataformes digitals condueix als consumidors a una exposició excessiva a notícies falses o potencialment enganyoses. La quotidianitat del fet alimentari i la seva relació directa amb la salut fan que les ciències de l’alimentació siguin actualment un dels sectors més afectats per la difusió d’aquest tipus de notícies. La present proposta té per objectiu la creació i difusió de material audiovisual inèdit en llengua catalana que ajudi a combatre la propagació de fake news i la desinformació en temes relacionats amb l’alimentació, incloent aspectes clau de nutrició, innocuïtat i sostenibilitat alimentaria. Per fer-ho, s’identificaran temes d’interès actual (fake news i/o preocupacions de la població general entorn a l’alimentació) i es crearà material audiovisual per donar veu a investigadors/es que respondran, des de l’evidència científica, a les inquietuds de la població. El projecte desplegarà una estratègia de comunicació interna i externa per difondre els continguts audiovisuals, principalment a través del perfil del projecte a YouTube, TikTok, Instagram i Twitter. A més, es durà terme una campanya per acostar el projecte als diferents centres universitaris i educatius de Catalunya.

Ho pots trobar a:

https://www.youtube.com/@alimentatambciencia/featured