2024

Arqueologia sense barreres

Divulgació científica als centres penitenciaris de Catalunya

.

Una proposta de de l’Institució Milà i Fontanals de Recerca en Humanitats (CSIC)

.

Aquest projecte representa una iniciativa innovadora que destaca la importància de la divulgació científica en centres penitenciaris. Abordant un públic tradicionalment exclòs en aquest àmbit, el projecte té com a objectiu brindar a les persones privades de llibertat l’oportunitat d’aprendre i implicar-se activament en la divulgació científica, amb un enfocament especial en l’Arqueologia.
Les diverses activitats es realitzaran en col·laboració amb els Centres de Formació d’Adults de tres presons catalanes i inclouran tallers centrats en l’evolució humana, així com simuladors d’excavació arqueològica, d’anàlisi de laboratori i d’un congrés científic. Aquest enfocament pretén millorar la comprensió del passat i destacar l’impacte de la ciència en la societat.
El projecte el lidera un equip interdisciplinari format per arqueòlges i docents, garantint que les activitats mantinguin els estàndards pedagògics i científics adequats, així com un entorn d’aprenentatge inclusiu i constructiu. Amb aquest enfocament integral, el projecte busca promoure la rehabilitació i millorar les oportunitats de reintegració dels participants a la societat.

Noticia:

https://www.imf.csic.es/divulgacio-de-larqueologia-al-centre-penitenciari-lledoners/