2022

Artesania.past

Una proposta de Javier Cámara Manzaneda

.

En la divulgació de la recerca arqueològica i, en particular, de la Prehistòria es disposen de pocs coneixements que permetin explicar l’artesania ceràmica al públic basant-se en investigacions científiques concretes. Recentment, a partir de noves recerques basades en diversos jaciments de Catalunya (Neolític i Edat del Bronze) s’han donat a conèixer una àmplia diversitat de maneres de fer ceràmica i de tradicions artesanals que es van utilitzar al llarg de la Prehistòria.

Partint d’aquestes investigacions es proposa actualitzar la divulgació que es fa actualment en arqueologia sobre les ceràmiques, fomentant el coneixement i la (re)valorització del patrimoni arqueològic des d’una òptica centrada en els processos de creació i d’innovació.

El projecte Artesania.Past proposa un apropament a l’artesania ceràmica de forma audiovisual i a partir de la recreació de ceràmiques prehistòriques, la documentació del seu procés de modelat i la seva digitalització en 3D. La proposta engloba tant la creació dels materials físics (rèpliques ceràmiques) i audiovisuals (vídeos, models 3D i roll-up explicatius), com l’inici de la seva divulgació mitjançant conferències en museus i tallers per a joves de centres educatius i escoles d’art.

La pots trobar a:

https://www.instagram.com/artesania.past/