2023

CanVIHa el rostre

Una proposta de Sergio Villanueva

.

El projecte CanVIHa el rostre té com a objectiu desenvolupar una campanya audiovisual en català per a Tiktok i Instagram (IG) amb narratives co-creades adreçada a la la reducció dels estigmes internalitzats i promulgats derivats del VIH en gent jove a la vegada que promou eines de prevenció i conscienciació innovadores. Per aconseguir-ho, el projecte inclou el desenvolupament d’un procés de co-creació de contra-narratives desestigmatizants per part d’estudiants universitaris i persones que viuen amb el VIH (PPVIH) i, a partir d’aquest, la producció d’una campanya audiovisual per part de l’estudiantat de Comunicació Audiovisual de la Universitat de Barcelona.

CanVIHa el rostre té una perspectiva transdisciplinar que inclou en el procés de producció audiovisual als agents involucrats en el desemmascarament de narratives estigmatitzants, com ara entitats de la societat civil que treballen l’atenció a persones amb VIH, professionals de la salut i estudiants universitaris.
CanVIHa el rostre respon així a la necessitat que des del món audiovisual existeix cap a continguts que visibilitzin problemàtiques minoritzades i que trenquin amb estigmes i falsos mites.

Ho pots trobar a:

https://www.instagram.com/estigmanoessexi/

https://open.spotify.com/show/5IFRX9062D823KU551dyBL?si=_Kn_uuy6Qne1QrFtZqgL4g&nd=1&dlsi=b83c152e357644b3

https://www.tiktok.com/404?fromUrl=/estigmanoessexi 

https://www.youtube.com/@EstigmaNoEsSexi/videos