2023

Cura’t en salut

Una proposta de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL)

.

Els refranys i les dites populars han tingut un pes decisiu en la configuració de la nostra cultura i atorguen riquesa a la llengua. Dels refranys en traspuen normes de conducta que fan referència a temes com la salut, la malaltia i la fisiologia. Es diu que el refranyer és una font de saviesa, però, sabem què tenen de cert i de fals els seus ensenyaments? Quin és el raonament científic que tenen darrere? Què hi pot dir, al respecte, la biomedicina?

El projecte pretén posar en valor, tot divulgant-lo, el patrimoni que representen els refranys i les dites, i analitzar la veracitat i consistència científica que atresoren els mateixos. Els objectius s’aconseguiran a través d’una campanya de vídeos i enquestes a l’Instagram de l’IDIBELL. Les peces audiovisuals es difondran a reels, es compartiran a les històries i es fixaran als destacats del perfil.
Cada peça tractarà un refrany o frase feta, i s’estructurarà en tres parts: 1. s’exposarà el refrany o frase a tractar, en format vídeo; 2. es llançarà una pregunta a l’audiència, que es difondrà a les històries en forma d’enquesta; 3. un/a investigador/a de l’IDIBELL explicarà, també en vídeo i animacions, quin és el raonament científic que confirma, o bé rebat, allò que diu el refrany.

Ho pots trobar a: