2023

Escoles en acció: microplàstics

Una proposta d’Andrea Vidal i Michael Grelaud

.

La contaminació per microplàstics és un tema d’actualitat global que preocupa a la societat i a la comunitat científica pels seus efectes en els ecosistemes i en la salut humana. Catalunya, amb el 17 % de la població de l’Estat, és una regió molt urbanitzada. El 42,6 % d’aquesta població resideix a l’àrea metropolitana de Barcelona. El medi urbà concentra, per tant, bona part de l’activitat socioeconòmica i industrial, i constitueix un dels grans centres d’emissió de plàstics al medi ambient. Malgrat això, encara hi ha pocs estudis científics sobre la contaminació per microplàstics a les ciutats.

El projecte aproparà aquesta problemàtica ambiental als estudiants per augmentar-ne la conscienciació, i crear nous aprenentatges a partir d’exemples i experiències. Quinze aules de centres de l’àrea metropolitana de Barcelona participen en aquesta iniciativa.

La jornada educativa vol ser didàctica i molt pràctica, i per això l’alumnat podrà fer un mostreig real de la presència de microplàstics a l’entorn escolar. Es facilitarà als estudiants una eina especialment dissenyada pels coordinadors del projecte Plasticker, que vol rastrejar els microplàstics a les ciutats. D’aquesta manera obtindran les mostres de manera ràpida i senzilla. Les dades generades per totes les escoles participants s’utilitzaran per fer una primera aproximació a la contaminació per aquestes substàncies als entorns escolars.

Noticia