2022

La comuna

Una proposta de la Universitat Politècnica de Catalunya

.

LA COMUNA és una proposta expositiva del Departament de Projectes Arquitectònics de les Escoles d’Arquitectura de la UPC que s’endinsa en els debats al voltant de la materialització de la nostra vida quotidiana per divulgar i fer partícips els ciutadans de la presa de decisions sobre la construcció de l’espai.
Com hem materialitzat allò que ens és comú ?
Barcelona en retrospectiva 2000 – 2020
A partir d’obres, escrits i projectes de recerca seleccionats entre els i les 130 docents del departament, Arquitectura comuna fa un recorregut crític dels darrers 20 anys de l’arquitectura a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
La dinàmica de treball es basa en un sistema de comissariat compartit i paritari realitzat per la Comissió de Cultura del Departament de Projectes Arquitectònics de la UPC sobre un call for projectes dins de la mateixa unitat, basat de forma diversa i àmplia sobre el concepte de la quotidianitat.

Ho pots trobar a:

La vida quotidiana explicada a través de l’Arquitectura. Barcelona 2000-2020 — Departament de Projectes Arquitectònics — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya