2021

Divulgació circular: les dones fan ciència i tecnologia

Una proposta de la UOC

.

La bretxa que es produeix en l’elecció d’estudis científic-tècnics ha estat àmpliament estudiada en les darreres dècades, constatant que els estereotips de gènere associats a les professions STEM estan en l’origen del problema i que la interiorització d’aquests estereotips és especialment significativa entre les nenes i joves en edats que van dels 6 als 14 anys. Els avenços socials i la intervenció en múltiples aproximacions (visibilització de científiques, inclusió de mirada de gènere arreu, etc.) han lluitat contra aquesta visió estereotipada dels àmbits STEM, però els infants i joves continuen considerant-los majoritàriament masculins.

Proposem organitzar un premi per tal de motivar als mateixos infants i joves reflexionin sobre aquest problema, comuniquin la seva visió i es converteixin en part de la solució. El premi estarà orientat a la creació de vídeos de curta durada per part de l’estudiantat de secundària i avaluat pel de primària. L’objectiu és que l’estudiantat de secundària reflexioni sobre aquesta realitat i comuniqui les seves conclusions a través d’un llenguatge proper als infants de primària, que per puntuar-los hauran d’interpretar els missatges i triar de forma crítica el missatge que més els arribi.

Ho pots trobar a:

http://premi-equitat.uoc.edu/