2021

Construir i desconstruir el patrimoni

Una proposta de’n David Moreno i la Cèlia Mallafré

.

La proposta té com a objectiu apropar al públic jove la importància dels elements que conformen l’arquitectura tradicional i monumental mitjançant tipologies constructives que relacionen els dos àmbits. Per realitzar-ho s’utilitzaran models tridimensionals obtinguts mitjançant tècniques de captura massiva de dades, que es portaran a la realitat a través de maquetes impreses en 3D. L’experiència busca que el públic pugui participar de manera activa mitjançant les maquetes en un procés constructiu a escala reduïda d’elements reals, aprendre sobre la seva materialitat i visualitzar exemples arquitectònics reals des d’una visió transversal.

En aquest procés es treballaran competències relacionades amb els processos constructius, les propietats materials i les relacions geomètriques per tal de conèixer, entendre i valorar el patrimoni construït. El projecte parteix des de la identificació i modelització dels elements a imprimir, seguit de la impressió 3D i preparació dels tallers, culminant en les jornades d’aprenentatge en centres educatius i la seva constant difusió.

Ho pots trobar a:

https://www.construirideconstruirelpatrimoni.com/