2021

Imagina el teu futur, ciència i creativitat

Una proposta de l’Helena González

.

Imagina el teu futur és un concurs de vídeos científic-artístics per a alumnat de 3r i 4t de primària de Catalunya. Els vídeos, realitzats per l’alumnat amb l’ajut del professorat, mostraran idees innovadores que donin solució a reptes socials des d’una perspectiva científica, de manera propera i creativa, fomentant així el pensament crític, divergent i creatiu en l’alumnat. El projecte donarà formació a professorat sobre aprenentatge basat en projectes, pensament científic a l’aula i creació de contingut audiovisual.

Es crearan 3 vídeos dirigits a l’alumnat. A cada vídeo hi plantejarà, de forma engrescant i motivadora, un dels següents reptes: fer front a l’emergència climàtica, eliminar els residus plàstics i aconseguir una alimentació sostenible. L’alumnat haurà d’imaginar com la ciència podria solucionar aquests reptes i gravar-se un vídeo científic-artístic explicant la solució que han imaginat. Es generarà una guia didàctica dirigida al professorat sobre el repte plantejat, sobre com trobar solucions al repte utilitzant el pensament científic i sobre com generar vídeos científic-artístics.

Ho pots trobar a:

http://bigvanciencia.com/proyectos-bigvan/imagina-el-teu-futur