2021

Ciència en colors, ciència diversa

Una proposta del Sincrotró ALBA

.

La ciència, tal com ens diu l’arrel llatina de la paraula (scientĭa), és coneixement. El coneixement que s’obté a través del mètode científic, siSTEAMàtic i estructurat, està basat en evidències. Però la ciència la fan les persones, i segons com siguin aquestes persones o la mirada que hi apliquin, el coneixement que s’acaba generant pot tenir un biaix o altre.

Ciència en Colors és un projecte per reivindicar la importància d’una ciència diversa. Una iniciativa per reclamar la necessitat que persones de tots els col·lectius i condicions puguin exercir les professions STEAM i per visibilitzar el que com a societat perdem quan la ciència és excloent. 

Amb l’objectiu d’apropar les professions STEAM al cicle inicial d’educació secundària, des d’un punt de vista transversal i fomentant la participació igualitària de l’alumnat, el projecte inclou la realització de dos tallers a l’aula i un treball o peça audiovisual per part de l’alumnat, que haurà de desenvolupar en col·laboració amb el personal científic-tecnològic del Sincrotró ALBA.

Només amb una ciència diversa, oberta i inclusiva, podem construir una societat que també ho sigui.”

Ho pots trobar a:

https://www.cells.es/ca/divulgacio/ciencia-en-colors