2021

El radical lliure

Una proposta de l’Oriol Marimón

Els radicals lliures són compostos químics únics i extravagants. I és que tenen un superpoder: un electró desaparellat. Això els fa tremendament reactius i absolutament necessaris: permeten reaccions químiques essencials per a la vida, ajuden a mantenir l’atmosfera de la Terra i són imprescindibles per a la indústria.

I per això EL RADICAL LLIURE serà el joc de paraules que donarà nom a un nou canal de divulgació de la química a través de YouTube, Instagram, TikTok i Twitch que acostarà al públic en general i a la gent jove en particular els continguts més interessants del món de la química.

El Radical Lliure crearà vídeos de mitja durada per a YouTube, de curta durada per a Instagram i TikTok i retransmissions en directe per a Twitch, on es parlarà de química, es faran experiments i es ressaltarà el paper de grans químiques com Rosalind Franklin o químiques actuals que treballen en institucions catalanes com Maria Macías o Gemma Triola.

Ho pots trobar a:

https://www.youtube.com/channel/UC-8pn_nlxkP27Sphk1rQbEQ