2022

Projecte TEMPLE

Una proposta d’Eduxarxa SCCL

.

La tecnologia ha de ser un bé al servei de les persones. Una eina per resoldre els problemes amb què ens trobem i millorar el nostre dia a dia. Històricament, però, el coneixement científic i tecnològic ha estat en mans d’un sector de la població privilegiat i el biaix que això ha comportat ha produït discriminacions en molts col·lectius. 

Inspirades per la figura de la científica nord-americana Temple Grandin, que va construir una màquina per fer abraçades a les persones autistes, i amb el suport de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, impulsem el nostre Temple Project, una iniciativa per implicar l’alumnat en la construcció d’una comunitat cientificotecnològica diversa i la creació d’un coneixement ampli, universal i inclusiu.

El recurs educatiu s’adreça a l’alumnat d’ESO i està disponible de manera gratuïta per tots els centres educatius de secundària de Catalunya.

Ho pots trobar a: