2022

Retrats intermitents

Una proposta d’Isabel Villegas, Isabel Rodríguez de Dios, Maria Castellví, Vítor Blanco i Ona Anglada

.

Aquesta proposta consisteix en la realització de cinc episodis de podcast on s’aborda la representació del col·lectiu LGBTIQ+ a l’audiovisual i el seu impacte en la societat a partir de tres perspectives: la de la investigació, la dels professionals de la indústria i la de les audiències a qui impacta.

Els nostres objectius son valorar públicament la feina dels investigadors en comunicació i explicar com les representacions del col·lectiu a les sèries de ficció i pel·lícules tenen un impacte en les condicions reals de la comunitat LGBTIQ+.

Existeix un consens social i evidència científica sobre l’impacte que té aquesta representació en la visibilització, la creació d’estereotips, la seva acceptació social, i fins i tot en aspectes com l’avanç dels drets i experiències vital del col·lectiu. Tot i així, existeix un desconeixement sobre qui investiga aquests temes i com es realitzen aquests estudis.

Les ciències de la comunicació son les que s’ocupen d’analitzar i comprendre com son les representacions mediàtiques i quins son els seus efectes. Tot i realitzar estudis sobre fenòmens socials i culturals tan quotidians, els “comunicòlegs” gairebé no tenen espai públic per divulgar les seves troballes.

Ho pots trobar a:

http://www.retratsintermitents.cat/