2024

Ruralitats en transició

Una proposta de Paula Escribano

.

L’Objectiu és donar a conèixer a zones rurals amb baixa població, diferents realitats dels territoris de Catalunya. Mitjançant (1) els resultats de la recerca realitzada a la Universitat de Barcelona: Estratègies de subsistència, neoliberalisme i valors mediambientals a Catalunya, (2) els estudi d’impacte social realitzats per la UOC i (3) el coneixement de la Xarxa UOC Rural. Es transmetran propostes d’acció social, econòmica i tecnològica sorgides des de l’estudia d’un entorn d’e-learning.

A aquest efecte, es crearan materials accessibles i dinàmics que es puguin traslladar en un llenguatge audiovisual. Incloent les reflexions acadèmiques sobre 1) Tensions i problemàtiques del món rural als territoris de Catalunya; 2) El paper de la formació en línia com a vector de canvi social i cultural als territoris rurals; 3) Projectes actius actualment que estan participant en la transformació cap a un territori rural sostenible i connectat i 4) El paper que juguen les dones (i altres formes identitàries) en les tensions rurals. A més, el projecte es compromet amb la difusió i la dinamització posterior dels materials creats.