Quina és la finalitat de la convocatòria?

L’objecte d’aquesta convocatòria és l’atorgament d’ajuts per a fomentar i enfortir la divulgació científica en català, tot potenciant especialment el talent jove i les propostes audiovisuals.

Els ajuts es destinaran a la realització de projectes, activitats o iniciatives innovadores que apropin el coneixement científic i tecnològic a la ciutadania, fent especial atenció als beneficis socials que es deriven de l’aplicació del coneixement.

NOVETAT!

Amb la finalitat d’arribar a tot el territori català, en aquesta edició es farà especial atenció a les propostes que tinguin un impacte en l’àmbit rural a Catalunya.

Aquesta convocatòria rep el nom de Convocatòria Joan Oró d'Ajuts per al Foment de la Cultura Científica a Catalunya, amb motiu del centenari del naixement del bioquímic lleidatà universal, que se celebra l’any 2023.

Els ajuts tenen una dotació total de 300.000 €.

A qui va adreçada?

A qualsevol persona o entitat que faci una proposta de nova creació per apropar la recerca i la tecnologia a la ciutadania. S’estableixen dues categories delimitades per l’edat de la persona sol·licitant i/o antiguitat de l’entitat que representa.

Categoria A. Talent consolidat

Si tens 40 anys o més i/o representes una entitat o empresa de més de 5 anys d’antiguitat, aquesta és la teva categoria.

Categoria B. Talent jove

Si tens menys de 40 anys i/o representes una entitat o empresa de menys de 5 anys d’antiguitat, aquesta és la teva categoria.

Dates clau

 El període per presentar sol·licituds s'obrirà el 9 d'octubre 2023 i finalitzarà el 13 de novembre 2023. El període d'execució de les propostes serà l'any natural 2024.

Consulta les preguntes freqüents per a més informació

Si tens dubtes sobre quin tipus de propostes pots presentar, o vols saber quin és el termini per presentar la teva proposta, o quants diners es poden demanar per optar a l’ajut, o quins documents cal presentar, etc., pots consultar les bases reguladores i les preguntes més freqüents.

Marc d’actuació de l’FCRI

La Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI), entitat privada nascuda el 1986, té com a missió divulgar la recerca i la innovació entre la societat per fomentar la cultura científica, les vocacions cientificotècniques, la relació publicoprivada i l’emprenedoria en aquest àmbit.

L’FCRI facilita la comunicació entre la societat, el sistema català de recerca i innovació i el teixit productiu per incrementar l’interès ciutadà per la ciència i la tecnologia. Promou actuacions per cobrir la bretxa comunicativa existent entre els actors generadors de coneixement i la societat.

edifici fundació catalana per a la recerca i la innovació