Quina és la finalitat de la convocatòria?

L’objecte d’aquesta convocatòria és l’atorgament d’ajuts per a fomentar i enfortir la divulgació científica en català, tot potenciant especialment el talent jove i les propostes audiovisuals.

Els ajuts es destinaran a la realització de projectes, activitats o iniciatives innovadores que apropin el coneixement científic i tecnològic a la ciutadania, fent especial atenció als beneficis socials que es deriven de l’aplicació del coneixement.

Aquesta convocatòria rep el nom de Convocatòria Joan Oró d'Ajuts per al Foment de la Cultura Científica a Catalunya, amb motiu del centenari del naixement del bioquímic lleidatà universal, que se celebrarà l’any 2023.

Els ajuts tenen una dotació total de 300.000 €.

A qui va adreçada?

A qualsevol persona o entitat que faci una proposta de nova creació per apropar la recerca i la tecnologia a la ciutadania. S’estableixen dues categories delimitades per l’edat de la persona sol·licitant i/o antiguitat de l’entitat que representa.

Categoria A. Talent consolidat

Si tens 40 anys o més i/o representes una entitat o empresa de més de 5 anys d’antiguitat, aquesta és la teva categoria.

Categoria B. Talent jove

Si tens menys de 40 anys i/o representes una entitat o empresa de menys de 5 anys d’antiguitat, aquesta és la teva categoria.

Dates clau

 El període per presentar sol·licituds finalitzarà el 28 de novembre 2022. El període d'execució de les propostes serà l'any natural 2023.

Consulta les preguntes freqüents per a més informació

Si tens dubtes sobre quin tipus de propostes pots presentar, o vols saber quin és el termini per presentar la teva proposta, o quants diners es poden demanar per optar a l’ajut, o quins documents cal presentar, etc., pots consultar les bases reguladores i les preguntes més freqüents.

Marc d’actuació de l’FCRI

La Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI), entitat privada nascuda el 1986, té com a missió divulgar la recerca i la innovació entre la societat per fomentar la cultura científica, les vocacions cientificotècniques, la relació publicoprivada i l’emprenedoria en aquest àmbit.

L’FCRI facilita la comunicació entre la societat, el sistema català de recerca i innovació i el teixit productiu per incrementar l’interès ciutadà per la ciència i la tecnologia. Promou actuacions per cobrir la bretxa comunicativa existent entre els actors generadors de coneixement i la societat.

edifici fundació catalana per a la recerca i la innovació