Select Page

Convocatòria d’Ajuts

per al foment de la cultura científica a Catalunya

FCRI

3

Quina és la finalitat de la convocatòria?

L’objecte d’aquesta convocatòria és l’atorgament d’ajuts per a fomentar i enfortir la cultura científica a Catalunya en català. Es destinaran els ajuts a la realització de projectes, activitats o iniciatives innovadores que apropin el coneixement científic i tecnològic a la ciutadania. Es farà especial atenció a l’impuls del talent jove i a la innovació en el foment de la cultura científica.

Es convoca per primera vegada la Convocatòria d'Ajuts per al Foment de la Cultura Científica a Catalunya FCRI, en règim de concurrència competitiva, i per un total de 200.000 €

A qui va adreçada?

A qualsevol persona o entitat que faci una proposta de nova creació per apropar la recerca i la tecnologia a la ciutadania. S’estableixen dues categories delimitades per l’edat de la persona sol·licitant i/o antiguitat de l’entitat que representa.

Categoria A. Talent consolidat

Si tens més de 40 anys o representes una entitat o empresa de més de 5 anys d’antiguitat, aquesta és la teva categoria.

Modalitat A.1 Publicacions

Si la teva proposta és en format escrit imprès, sigui amb continguts procedents de la recerca, així com de disseminació general de la ciència, aquesta és la teva modalitat.

Modalitat A.2 Altres formats

Si la teva proposta és en qualsevol tipus de format, sigui digital com no digital, siguin accions o activitats, i que no es pugui incloure en la modalitat A.1, aquesta és la teva modalitat.

Categoria B. Talent jove

Si tens menys de 40 anys i/o representes una entitat o empresa de menys de 5 anys d’antiguitat, aquesta és la teva categoria.

Modalitat B.1 Futur Influencer

Si la teva proposta és la creació de vídeos o podcasts de disseminació científica per compartir a les xarxes socials, aquesta és la teva modalitat.

Modalitat B.2 Formats innovadors

Si la teva proposta és en qualsevol tipus de format, sigui en format digital o no, sigui una acció o activitat, i que no es pugui incloure en la modalitat B.1, aquesta és la teva modalitat.

Consulta les preguntes més freqüents per a més informació

Si tens dubtes sobre quin tipus de propostes inclouen cada modalitat, o vols saber quin és el termini per presentar la teva proposta, o quants diners es poden demanar per optar a l’ajut, o quins documents cal presentar, etc., pots consultar les bases reguladores i les preguntes més freqüents.

Marc d’actuació de l’FCRI

La Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI), entitat privada nascuda el 1986, dissemina la recerca i la innovació entre la societat per fomentar la cultura científica, les vocacions cientificotècniques, la relació publicoprivada i l’emprenedoria en aquest àmbit.

La seva missió és esdevenir un agent de referència en el coneixement i enfortiment de les estructures d’R+D+I a Catalunya, tot articulant propostes d’ampli abast, especialment en la comunicació i disseminació científica, la creació de vocacions i formació STEM, i facilitar la transferència i l’entesa entre l’àmbit científic i empresarial tant públic com privat.

edifici fundació catalana per a la recerca i la innovació