2022

Atles il·lustrat

Una proposta de Stefania Schamuells

.

En aquesta proposta en presenta un recorregut per les 47 comarques catalanes i els punts d’interès geològic, biològic i cultural de cascuna. El format escollit per a representar aquesta informació és l’Àlbum Il·lustrat digital, essent l’essència d’aquest projecte l’estil fresc i divertit de còmic i caricatura utilitzat per la Nia Schamuells @salirconunageologa (autora) amb els seus llibres. Es pretén remarcar la bona combinació de la creativitat i la divulgació científica.

Es proposa com a eix narratiu “La interacció humà-biodiversitat-geodiversitat” i la importància de preservar els indrets naturals i culturals del territori. Un exemple d’aquesta relació és el Plutó Granític de la Costa Brava, una litologia geològica que ha donat forma als singles escarpats on es van establir nombrosos assentaments ibers i on s’ha desenvolupat una gran activitat humana a la darreria dels anys. A les seves costes, els tal·lus continentals, han permès el desenvolupament d’una fauna única i proliferació d’espècies com la Gamba de Palamós, que, històricament, han tingut un paper important en el desenvolupament econòmic, cultural i pesquer a les poblacions costaneres catalanes.

Ho pots trobar a:

https://twitter.com/geoatlasproject