2022

Aula SPUTNIK

Una proposta d’Anna Ruiz i Daniel Sors

.

AulaSPUTNIK és un projecte educatiu amb l’objectiu de realitzar activitats per inspirar i despertar el talent de les noves generacions, amb el sector aeroespacial com a context, de forma inclusiva, accessible i participativa per a tots els contextos. Creiem en el desenvolupament de la competència científic-tecnològica, entesa com a competència bàsica (i, per tant, imprescindible), per a totes les persones i amb valors

Ho pots trobar a: