2023

Balanced brains

Una proposta d’Open Brains

.

Segons mostra UNICEF, més d’1 de cada 7 adolescents a tot el món té un problema de salut mental diagnosticat i, cada any, prop de 46.000 adolescents es suïciden. A més, la pandèmia de COVID-19 ha agreujat aquesta situació, fent evident la necessitat de bones pràctiques en aquesta matèria.
Open Brains vol abordar el paper fonamental que juga el coneixement del funcionament del cervell en aquest tema. Per això hem desenvolupat Balanced Brains, un taller sobre comportament humà, benestar i salut mental, des d’una perspectiva neurocientífica.
L’objectiu d’aquest taller és donar eines a joves d’ESO i batxillerat per entendre com el nostre cervell afronta situacions complicades. Mitjançant l’ús d’eines neurocientífiques habituals al laboratori, els joves aprendran a treure profit dels seus automatismes per millorar el seu benestar personal. Per fer això, ens basarem en la “nudge theory”, o teoria de l’empenteta desenvolupada al 2008 per l’economista Richard Thaler i que li va valer un Premi Nobel. També farem experiments sociològics clàssics per visibilitzar problemàtiques com l’assetjament escolar o el consentiment, per tal d’obrir diàlegs amb els joves i encoratjar-los a analitzar críticament el món que els envolta.

Ho pots trobar a:

Open Brains | Taller de neurociencia Balanced Brains (open-brains.com)